Spoed

Wanneer uw klachten ernstig worden en u onmiddellijk hulp nodig heeft, dient u uw huisarts te bellen. Deze kan de crisisdienst bellen.

KLachtenregeling

Heeft u een klacht dan bespreekt u deze met de behandelend psycholoog.


Komt u er samen niet uit dan is er een klachtenregeling getroffen via de beroepsvereniging. Dat is de NVGzP.

Kwaliteitsstatuut

In een kwaliteitsstatuut staat hoe de zorg geregeld is:

Vacatures

Wij hebben de mogelijkheid voor een GZ-psycholoog/klinisch psycholoog/psychotherapeut om bij ons te werken.


Er zijn spreekkamers te huur voor een of meerdere dagen.