Basiszorg

De behandeling van psychische klachten is opgenomen in de basiszorg. Er geldt geen eigen bijdrage. Wel het eigen risico. 

U komt voor vergoeding in aanmerking wanneer u bent verwezen door uw huisarts en een verwijsbriefje heeft gekregen.

Tarieven 2020

De NZa (de Nederlandse Zorg Autoriteit) stelt elk jaar de maximale tarieven in de basiszorg vast:

– korte behandeling € 503,47

– middellange behandeling € 853,38

– intensieve behandeling € 1.383,65

– onvolledig behandeltraject € 219,78

 

Wij declareren een percentage van deze NZa-tarieven afhankelijk van het contract dat wij hebben afgesloten.

Zorgverzekeraars

Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Wilt u nagaan of wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar, dan kunt u uw zorgverzekeraar bellen.