Basiszorg

De behandeling van psychische klachten is opgenomen in de basiszorg. Er geldt geen eigen bijdrage. Wel het eigen risico. 

U komt voor vergoeding in aanmerking wanneer u bent verwezen door uw huisarts en een verwijsbriefje heeft gekregen.

Tarieven 2024

De NZa (de Nederlandse Zorg Autoriteit) stelt elk jaar de maximale tarieven in de basis en gespecialiseerde zorg vast. 
In 2022 vond er een stelselwijziging plaats naar een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. De tarieven zijn gebaseerd op de werkelijke hoeveelheid geleverde zorg. U kunt deze tarieven vinden op de website van de Nza.

http://www.nza.nl

Wij declareren een percentage van deze NZa-tarieven afhankelijk van het contract dat wij hebben afgesloten.

Wenst u informatie over deze tarieven voor uw zorgverzekeraar dan kunnen wij u deze verstrekken.

Zorgverzekeraars

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars