Basiszorg

De behandeling van psychische klachten is opgenomen in de basiszorg. Er geldt geen eigen bijdrage. Wel het eigen risico. 

U komt voor vergoeding in aanmerking wanneer u bent verwezen door uw huisarts en een verwijsbriefje heeft gekregen.

Tarieven 2024

De NZa (de Nederlandse Zorg Autoriteit) stelt elk jaar de maximale tarieven in de basis en gespecialiseerde zorg vast.


Wij declareren een percentage van deze NZa-tarieven afhankelijk van het contract dat wij met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten. Gemiddeld genomen is een uur diagnostiek 165 euro en een uur behandeling 140 euro (dit zijn geen precieze bedragen, maar geven een goede weergave van de kosten).


Bij een verwijzing en een behandelindicatie vergoedt uw zorgverzekeraar deze kosten. Wel betaalt u jaarlijks het eigen risico in de zorg aan uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars