WachtTIJD

Wachttijd IJmuiden: 

Floor Baart, GZ psycholoog heeft een aanmeldstop voor alle verzekerden.


Carola Grutter, GZ psycholoog heeft plek voor verzekerden van Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, ASR of DSW. 

 

Wachttijd Amsterdam: Op het moment is er plek voor nieuwe aanmeldingen.

In Amsterdam geven wij vooral schematherapie (individueel en groepsbehandeling).

 

Aanmeldingen voor individuele en groepsschematherapie bij zelfbeeldproblemen kunnen binnen enkele weken plaatsvinden. Hiervoor geldt geen wachttijd.

 

Voor CZ, Ohra en Delta Lloyd is er een aanmeldstop voor 2024 (geen budget meer voor).

 

Informatie voor de verwijzer/huisarts:

U kunt verwijzen voor de Gegeneraliseerde Basis GGZ. Mocht het gaan om een complexe zorgvraag die thuishoort in de Specialistische GGZ, dan zullen wij na de intake terugverwijzen naar de huisarts met een advies en een (voorlopige) diagnose. Bij twijfel kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.

 

Wat moet er op een verwijsbrief staan:

  • Verwijzing naar Psychologenpraktijk Velsen
  • Voor de Gegeneraliseerde Basis GGZ
  • Vanwege het vermoeden van een DSM-IV stoornis
  • NAW gegevens van de persoon die wordt verwezen
  • De naam van de huisarts die verwijst
  • De AGB code van de huisarts
  • De handtekening van de huisarts

 

Een verwijzing mag digitaal of op papier aangeleverd worden. Wij zijn niet aangesloten bij Zorgmail. Wel kan er via zorgmail gemaild worden naar info@psychologenpraktijkvelsen.nl.

 

Uw verwijsbrief komt dan veilig aan en zal zo spoedig mogelijk in behandeling genomen worden.