WachtTIJD

Wachttijd IJmuiden: Op het moment is er een aanmeldstop.


Wachttijd Amsterdam: Voor de locatie Amsterdam is er een wachttijd van 2 tot 4 weken. In Amsterdam geven wij vooral schematherapie (individueel en groepsbehandeling), maar ook reguliere zorg.

Voor een EMDR behandeling is geen plek.


Informatie voor de verwijzer/huisarts:

U kunt verwijzen voor de Gegeneraliseerde Basis GGZ. Mocht het gaan om een complexe zorgvraag die thuishoort in de Specialistische GGZ, dan zullen wij na de intake terugverwijzen naar de huisarts met een advies en een (voorlopige) diagnose. Bij twijfel kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.

 

Wat moet er op een verwijsbrief staan:

  • Verwijzing naar Psychologenpraktijk Velsen
  • Voor de Gegeneraliseerde Basis GGZ
  • Vanwege het vermoeden van een DSM-IV stoornis
  • NAW gegevens van de persoon die wordt verwezen
  • De naam van de huisarts die verwijst
  • De AGB code van de huisarts
  • De handtekening van de huisarts

 

Een verwijzing mag digitaal of op papier aangeleverd worden. Wij zijn niet aangesloten bij Zorgmail. Wel kan er via zorgmail gemaild worden naar info@psychologenpraktijkvelsen.nl.

 

Uw verwijsbrief komt dan veilig aan en zal zo spoedig mogelijk in behandeling genomen worden.