WachtTIJD

Op het moment hebben wij plek voor een aantal nieuwe aanmeldingen.


De wachttijd bedraagt twee tot vier weken voor een intake.


U kunt zich bij ons aanmelden na verwijzing van de huisarts voor de Gegeneraliseerde Basis GGZ. 


Wij hebben geen contracten met het Menzis concern afgesloten, met alle andere verzekeraars wel.


Informatie voor de verwijzer/huisarts:

U kunt verwijzen voor de Gegeneraliseerde Basis GGZ. Mocht het gaan om een complexe zorgvraag die thuishoort in de Specialistische GGZ, dan zullen wij na de intake terugverwijzen naar de huisarts met een advies en een (voorlopige) diagnose. Bij twijfel kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.